lördag 30 juni 2018

Halvårsavstämning

"Hur har det gått? Egentligen?"

Jadu, det är inte helt lätt att ta reda på när man är lite utspridd som jag är. Jag har ett Avanza-konto där jag har ISK, Nordnet-konto där jag har kapitalförsäkring, och på banken. Samtliga sparanden är startade vid olika tillfällen, men jag har ändå slagit fast ett datum som jag framöver kommer att använda som "Ground Zero" när jag gör beräkningar och avstämningar. Jag kommer även att använda mig av SIX30 Return Index som jämförelseindex, även fast jag har två amerikanska innehav.

Nu, åter till frågan hur har det gått? Sett till helheten, bättre än index!
Sen start har mina investeringar presterat 27,44% medan Stockholmsbörsens 30 största bolag inkl utdelning (SIX30 RI) presterat 21,68%. Gött!

Portöljens värde står per 180630 på 1 031 292 kr, och det betyder att mitt mål på 6 000 000 kr är uppnått till 17,2%.

Hur mycket pengar tjänar jag på en dag från min portfölj?
27,36 kr! Ändå rätt häftigt att veta att man kan sova 8 h och nästan få 10 kr för besväret!


Soliditet?
Vad säger det här egentligen, och varför är detta en viktig parameter för mig? Ju högre soliditet desto mer av dina tillgångar äger du. Dividera tillgångarna med skulder och *PRESTO* så får du fram nyckeltalet. 53,43% är min siffra just nu. Jag startade med 48,47% så det går verkligen i rätt riktning!

Så allt är bra? Nej absolut inte! Om jag kollar på mina tillgångar sen december 2017 har de minskat med 84 tkr samtidigt som jag bara minskat mina skulder med 4 tkr. Alltså -80 tkr netto. Om jag inte hade haft en så lyckosam uppgång i under 2016 skulle postföljens värde med största sannolikhet underprestera index!

Hur har det gått för dig?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar