lördag 13 januari 2018

Hexagon och Ola Rolléns frikännande

Hexagon

Det är säkert få personer som har missat att Ola Rollén hamnat i blåsväder efter en omdiskuterad affär i en norsk konkurrent till Fingerprint. Turerna har varit många men 3 dagar sen fick vi dom i målet, som kommenterades av Hexagon på detta sätt

Det var inte bara bolaget som gladdes utav beskedet som kom efter börsens stängning den 10:e januari, utan även aktieägarna reagerade när börsen öppnade den 11:e

Kort historik om Hexagon
Bolaget bildades 1992 och köpte en större aktiepost i Eken Industri & Handel. År 2000 handplockas Ola Rollén till VD-posten och 2001 förvärvar Brown & Sharpe, som då ansågs billigt om än dyrare än Hexagon. Inriktningen fokuserades då mot mätteknik. Bolaget har under åren gjort massvis med förvärv och här följer förvärven gjorda under 2015-2016

Börsvärdet har under Rolléns tid på VD-posten gått från 1,5 miljarder till dagens 161 miljarder (?!)...


och precis som vi vanliga dödliga avger nyårslöften gör även Hexagon detta och nedan följer deras mål och prestation från 2016. 


Nettoomsättning
Mål: Hexagons mål är att nå en omsättning på 4,6-5,1 mdr EUR senast vid utgången av 2021. Detta mål ska nås genom en kombination av organisk tillväxt, förvärv och intäktssynergier.
Under 2016 uppgick den operationella nettoomsättningen till 3 149 MEUR (3 044). Under 2016 uppgick den organiska tillväxten till 2 procent.

Rörelsemarginal
Mål: Hexagons mål är att nå en rörelsemarginal på 27-28 procent senast vid utgången av 2021.
År 2016 uppgick rörelsemarginalen till 23 procent. Detta är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med 2015.

Resultat per aktie
Mål: Hexagons mål är att öka vinsten per aktie med minst 15 procent per år. Hexagon bedömer att en stark tillväxt av vinsten per aktie är det bästa måttet på aktieägarvärde.
Under 2016 ökade resultatet per aktie med 14 procent och uppgick till 1,59 EUR.

Soliditet
Mål: Hexagons mål är att ha en soliditet på minst 25 procent. En hög soliditet är ett krav för finansiering av förvärv genom upplåning.
Vid utgången av 2016 uppgick soliditeten till 58 procent.

Kassaflöde
Mål: Hexagons mål är att ha ett positivt kassaflöde över en konjunkturcykel. Ett starkt kassaflöde är nödvändigt för att kunna investera, betala räntor och amorteringar samt för att ge utdelning till aktieägarna.
Under 2016 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 782 MEUR. Det operativa kassaflödet uppgick till 517 MEUR.

Avkastning på sysselsatt kapital
Mål: Den långsiktiga avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel ska uppgå till mer än 15 procent per år.
Vid utgången av 2016 uppgick det sysselsatta kapitalet till 6 489 MEUR. Avkastningen på genomsnittligt sysselsatt kapital uppgick till 12 procent.

7:e februari kommer 2017 års siffror, CAN'T WAIT TO READ!


För Knegs egna del har min resa i bolaget börjar med en riktig chansning. Jag har alltid hört gott om bolaget men känt att det är svårt att komma in "billigt". Jag vet, helt feltänk men så resonerade jag då. Den dagen som marknaden fick reda på att Ola Rollén hade fängslats av norska FI hände detta med kursen och jag såg min chans!
Mina gjorda köp i bolaget än så länge
23 st till snittkurs 313,7 november 2016
27 st till snittkurs 416,4 december 2017

SnittGAV                369,7
Fredags slutkurs     453,2

Det här är inte menat som ett skrytinlägg över min egna storhet, utan istället en påminnelse att KÖPA NÄR DET GÖR ONT och inte att vara rädd att köpa ett bolag som känns dyrt. Ofta är det dessa bolag som kommer fortsätta att gå bra. Jag har hört det i otaliga poddar och läst det hos bloggkollegor men trög som jag är måste jag uppleva det själv innan det går in. Istället för att köpa på mig goa Hexagonaktier snittade jag ner mig i HM istället, och det har gjort att min avkastning för 2017 med råge understeg index, vilket såklart känns irriterande. Jag menar, hade inte Ola häktats och kursen gått ner hade den med fredagens stängningskurs fortfarande gått upp 20%, istället för min investering i HM som backat 30%!!! 
I december insåg jag mitt felsteg och avyttrade ett knippe HM-aktier och köpte istället in mig på Hexagon, Svolder, Xact högutdelande och Investor. 

Får se hur strategin går framöver men jag är försiktigt positiv
Fortsatt fin helg på mina läsare och avkastning på DIG! 

2 kommentarer: