onsdag 28 februari 2018

Skärpt amorteringskrav fr om imorgon!

Har någon missat att Finansinspektionen fått igenom sitt ännu hårdare amorteringskrav?

Ja troligtvis... tycker det har pratats på tok för lite om detta i medier och vilken effekt det har på singelhushåll och första-gången-köpare som landat i beslutet att de vill äga sitt boende!

Såhär såg det ut förr:
Egen insats minimum 15%
Belåningsgrad mellan 70-85% = 2% amorteringskrav
Belåningsgrad mellan 50-70% = 1% amorteringskrav
Belåningsgrad under 50% = 0% amorteringskrav

Såhär kommer det att se ut framöver:
Egen insats minimum fortfarande 15%
För att omfattas av gamla amorteringskrav får du inte låna mer än 4,5 * din bruttoinkomst dvs
Belåningsgrad mellan 70-85% = 2% amorteringskrav
Belåningsgrad mellan 50-70% = 1% amorteringskrav
Belåningsgrad under 50% = 0% amorteringskrav

Lånar du över detta gäller följande
Belåningsgrad mellan 70-85% = 3% amorteringskrav
Belåningsgrad mellan 50-70% = 2% amorteringskrav
Belåningsgrad under 50% = 1% amorteringskrav

Om vi räknar lite på vad det här innebär för en person som tjänar 30 tkr innan skatt och har sparat ihop 300 tkr i egen insats, kommer vi snabbt märka att det blir lite skevt. 300 tkr i egen insats räcker till 15% för en bostad för 2 mkr.

Köper du till de gamla reglerna lägger du in 300 tkr, lånar 1700 tkr och amorterar 2834 kr per månad. Har du en ränta på 1,5% kommer din månadsutgift inkl amortering uppgå till ca 5 000 kr/m. Du får grovt ut ca 23 tkr i nettolön och har kvar 15 tkr om vi lägger till en månadsavgift på 3 tkr.

Med de nya reglerna kan du fortfarande köpa för 2 mkr, låna 1700 tkr men amorteringen kommer öka till 4 250 kr/m. Månadsutgiften för boendet är nu på 9 375 kr/m.

Det är väl inte så farligt? Skillnaden på 1 375 kr är en/två utekvällar ??
Om vi tar Stefan Thelenius eminenta sparkalkylator till hjälp och kollar vad denna summa hade resulterat i om vi istället för att bli tvingade till amortering kunde lägga det till vår pengamaskin så blir summan på 15 år och 6,5% avkastning i snitt...


För den som är nyfiken på vad man får för typ av lägenhet för 2 mkr i Stockholm med en någorlunda rimlig månadsavgift kommer dessa tre centrala belägna (läs ironi) pärlor upp


Vad tycker du? Tycker du att amorteringskravet klämmer åt där det ska eller är det stolpe ut?

torsdag 1 februari 2018

Månadssammanställning Januari!


Återigen dags att kika på hur det går och sett till utgående soliditet 171231 på 55,44% ser det aningen sämre ut. De bidragande faktorerna är att rapporter från Intrum och H&M igår mottogs med minst sagt kyla (-ca 10% ner vardera) samt att jag omvärderat värdet på vår bostadsrätt. Ingen kan ha missat att Stockholmsmarknaden gått ner och att det för tillfället är svårt att få bostäder sålda.

Balansräkning Kneg till Deg
Januari
Eget kapital
2 391 021 kr
Soliditet (andel av tillgångar som är eget kapital)
54,46%
Har läst att några bloggkollegor toksålt H&M, själv sitter jag still i båten. Däremot ser jag ingen anledning att öka mer i H&M, eventuellt blir det en ökning i Intrum och Indutrade inom kort. Gillar dem båda och tror på sikt att uppköpet av Lindorff kommer ge utdelning. 

Snöbollen, även kallad aktieportföljen börjar ta lite fart och Investor, Castellum och Intrum har än så länge valt att höja utdelningen.

Keep doin' you!

lördag 13 januari 2018

Hexagon och Ola Rolléns frikännande

Hexagon

Det är säkert få personer som har missat att Ola Rollén hamnat i blåsväder efter en omdiskuterad affär i en norsk konkurrent till Fingerprint. Turerna har varit många men 3 dagar sen fick vi dom i målet, som kommenterades av Hexagon på detta sätt

Det var inte bara bolaget som gladdes utav beskedet som kom efter börsens stängning den 10:e januari, utan även aktieägarna reagerade när börsen öppnade den 11:e

Kort historik om Hexagon
Bolaget bildades 1992 och köpte en större aktiepost i Eken Industri & Handel. År 2000 handplockas Ola Rollén till VD-posten och 2001 förvärvar Brown & Sharpe, som då ansågs billigt om än dyrare än Hexagon. Inriktningen fokuserades då mot mätteknik. Bolaget har under åren gjort massvis med förvärv och här följer förvärven gjorda under 2015-2016

Börsvärdet har under Rolléns tid på VD-posten gått från 1,5 miljarder till dagens 161 miljarder (?!)...


och precis som vi vanliga dödliga avger nyårslöften gör även Hexagon detta och nedan följer deras mål och prestation från 2016. 


Nettoomsättning
Mål: Hexagons mål är att nå en omsättning på 4,6-5,1 mdr EUR senast vid utgången av 2021. Detta mål ska nås genom en kombination av organisk tillväxt, förvärv och intäktssynergier.
Under 2016 uppgick den operationella nettoomsättningen till 3 149 MEUR (3 044). Under 2016 uppgick den organiska tillväxten till 2 procent.

Rörelsemarginal
Mål: Hexagons mål är att nå en rörelsemarginal på 27-28 procent senast vid utgången av 2021.
År 2016 uppgick rörelsemarginalen till 23 procent. Detta är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med 2015.

Resultat per aktie
Mål: Hexagons mål är att öka vinsten per aktie med minst 15 procent per år. Hexagon bedömer att en stark tillväxt av vinsten per aktie är det bästa måttet på aktieägarvärde.
Under 2016 ökade resultatet per aktie med 14 procent och uppgick till 1,59 EUR.

Soliditet
Mål: Hexagons mål är att ha en soliditet på minst 25 procent. En hög soliditet är ett krav för finansiering av förvärv genom upplåning.
Vid utgången av 2016 uppgick soliditeten till 58 procent.

Kassaflöde
Mål: Hexagons mål är att ha ett positivt kassaflöde över en konjunkturcykel. Ett starkt kassaflöde är nödvändigt för att kunna investera, betala räntor och amorteringar samt för att ge utdelning till aktieägarna.
Under 2016 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 782 MEUR. Det operativa kassaflödet uppgick till 517 MEUR.

Avkastning på sysselsatt kapital
Mål: Den långsiktiga avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel ska uppgå till mer än 15 procent per år.
Vid utgången av 2016 uppgick det sysselsatta kapitalet till 6 489 MEUR. Avkastningen på genomsnittligt sysselsatt kapital uppgick till 12 procent.

7:e februari kommer 2017 års siffror, CAN'T WAIT TO READ!