torsdag 1 februari 2018

Månadssammanställning Januari!


Återigen dags att kika på hur det går och sett till utgående soliditet 171231 på 55,44% ser det aningen sämre ut. De bidragande faktorerna är att rapporter från Intrum och H&M igår mottogs med minst sagt kyla (-ca 10% ner vardera) samt att jag omvärderat värdet på vår bostadsrätt. Ingen kan ha missat att Stockholmsmarknaden gått ner och att det för tillfället är svårt att få bostäder sålda.

Balansräkning Kneg till Deg
Januari
Eget kapital
2 391 021 kr
Soliditet (andel av tillgångar som är eget kapital)
54,46%
Har läst att några bloggkollegor toksålt H&M, själv sitter jag still i båten. Däremot ser jag ingen anledning att öka mer i H&M, eventuellt blir det en ökning i Intrum och Indutrade inom kort. Gillar dem båda och tror på sikt att uppköpet av Lindorff kommer ge utdelning. 

Snöbollen, även kallad aktieportföljen börjar ta lite fart och Investor, Castellum och Intrum har än så länge valt att höja utdelningen.

Keep doin' you!

lördag 13 januari 2018

Hexagon och Ola Rolléns frikännande

Hexagon

Det är säkert få personer som har missat att Ola Rollén hamnat i blåsväder efter en omdiskuterad affär i en norsk konkurrent till Fingerprint. Turerna har varit många men 3 dagar sen fick vi dom i målet, som kommenterades av Hexagon på detta sätt

Det var inte bara bolaget som gladdes utav beskedet som kom efter börsens stängning den 10:e januari, utan även aktieägarna reagerade när börsen öppnade den 11:e

Kort historik om Hexagon
Bolaget bildades 1992 och köpte en större aktiepost i Eken Industri & Handel. År 2000 handplockas Ola Rollén till VD-posten och 2001 förvärvar Brown & Sharpe, som då ansågs billigt om än dyrare än Hexagon. Inriktningen fokuserades då mot mätteknik. Bolaget har under åren gjort massvis med förvärv och här följer förvärven gjorda under 2015-2016

Börsvärdet har under Rolléns tid på VD-posten gått från 1,5 miljarder till dagens 161 miljarder (?!)...


och precis som vi vanliga dödliga avger nyårslöften gör även Hexagon detta och nedan följer deras mål och prestation från 2016. 


Nettoomsättning
Mål: Hexagons mål är att nå en omsättning på 4,6-5,1 mdr EUR senast vid utgången av 2021. Detta mål ska nås genom en kombination av organisk tillväxt, förvärv och intäktssynergier.
Under 2016 uppgick den operationella nettoomsättningen till 3 149 MEUR (3 044). Under 2016 uppgick den organiska tillväxten till 2 procent.

Rörelsemarginal
Mål: Hexagons mål är att nå en rörelsemarginal på 27-28 procent senast vid utgången av 2021.
År 2016 uppgick rörelsemarginalen till 23 procent. Detta är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med 2015.

Resultat per aktie
Mål: Hexagons mål är att öka vinsten per aktie med minst 15 procent per år. Hexagon bedömer att en stark tillväxt av vinsten per aktie är det bästa måttet på aktieägarvärde.
Under 2016 ökade resultatet per aktie med 14 procent och uppgick till 1,59 EUR.

Soliditet
Mål: Hexagons mål är att ha en soliditet på minst 25 procent. En hög soliditet är ett krav för finansiering av förvärv genom upplåning.
Vid utgången av 2016 uppgick soliditeten till 58 procent.

Kassaflöde
Mål: Hexagons mål är att ha ett positivt kassaflöde över en konjunkturcykel. Ett starkt kassaflöde är nödvändigt för att kunna investera, betala räntor och amorteringar samt för att ge utdelning till aktieägarna.
Under 2016 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 782 MEUR. Det operativa kassaflödet uppgick till 517 MEUR.

Avkastning på sysselsatt kapital
Mål: Den långsiktiga avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel ska uppgå till mer än 15 procent per år.
Vid utgången av 2016 uppgick det sysselsatta kapitalet till 6 489 MEUR. Avkastningen på genomsnittligt sysselsatt kapital uppgick till 12 procent.

7:e februari kommer 2017 års siffror, CAN'T WAIT TO READ!

lördag 30 december 2017

Ekonomisk sammanfattning 2017

Nu är mitt ekonomiska år slut och det föranleder min andra sammanställning för att se hur det gått! Men innan vi blickar framåt kan det vara kul att titta på hur det såg ut vid min förra sammanställning:

Ekonomiska höjdpunkter 2016
  • Startade året med 391 622 kr och slutade med 477 614 kr dvs en ökning med 85 992 kr eller 21,9%.
  • Har tillfört i snitt 4 850 kr per månad till min pengamaskin
  • Per 161231 hade jag en passiv inkomst på 20 659 kr vilket motsvarar 1721 kr/månad, 56,60 kr/dag eller en timlön på 2,36 kr.
  • Ökat soliditeten med 6,18% till 50,9%.

Hur har det då gått för 2017??


Det har skett en del förändringar i portföljen i form av nya innehav men även att jag tidigare valt att återbetala hela mitt uppskov så storleken på portföljen är minskad. Syftet med återförandet av uppskovet var att jag inte vill vara i skuld till staten plus att räntan aldrig sover. När räntan jobbar för dig är den det åttonde underverket men i det här ränteläget fann jag inget lämpligt placeringsalternativ kopplat till den risk jag är villig att ta och placeringshorisont så då fick Herr Staten sina pengar åter!

Ekonomiska höjdpunkter 2017

  • Startade aktieportföljen i år med 477 614 kr och slutade med 384 450 kr dvs en minskning med 19,5% eller -93 164 kr
  • Däremot ökade min soliditet med 4,63% till 55,44%. Total ökning 10,81% 
  • Har tillfört i snitt 4 817 (-33 kr) kr per månad till min pengamaskin och ytterligare 5 000 kr i månaden till vårt stundande bröllop 2018. 
  • Per 171230 hade jag en passiv inkomst via aktieportföljen på 23 863 kr (+3 204 kr) vilket motsvarar 1 988 kr/månad (+ 267 kr), 66,27 kr/dag (+9,67kr) eller en timlön på 2,72 (+0,36 kr).

Måluppfyllnad?

Ekonomiska mål 2017
  • Sparkvot >28% fördelat på aktiesparande och räntebärande papper
Sett enbart till investeringar i aktier landade jag på 17,61% men lägger vi till bröllopsspar (vilket vi självklart gör) blev det ett rungande 35,89% vilket är klart godkänt!
  • Återinvestera all utdelning
Yessir, inga uttag under året utan allt återinvesterat!

Mål 2018

Hälsa
Träna i snitt 3 gånger i veckan
Klara 10 st pull-ups (klarar max 2 idag)
Nå målvikt till bröllopet vilket skulle motsvara i snitt -1,5 kg per månad

Ekonomi
Sparkvot >30% fördelat på aktier/fonder/räntor
Återinvestera all utdelning
Öka passiva inkomsten med +2500 kr

Hur har det gått för dig?

onsdag 27 december 2017

Ett inlägg, flera saker

1) Har köpt in ett nytt innehav; Svolder! Det är ett investmentbolag som placerar huvudsakligen i noterade aktier i SME-bolag (små/medelstora bolag). Målet är att överprestera mot Carnegie Small Cap Return Index (CSRX) dvs småbolagsmarknaden. Och med nedan bild måste jag erkänna att de lyckats!  

Deras aktieportfölj består av dessa bolag per 2017-11-30:


AktieAktiekursMarknadsvärdeAndel av substansvärde
SEKMSEK%
Troax297,5386,814,2
Nolato536187,66,9
Platzer Fastigheter46,6166,46,1
Scandic Hotels108,5162,86
Mekonomen150,5154,95,7
Saab406,6154,35,7
GARO177150,55,5
FM Mattsson Mora90138,95,1
Acando27,11365
Boule Diagnostics260133,94,9
Serneke101,75122,14,5
New Wave Group53,75110,64,1
Klövern B11,47107,74
Nobina49,8106,93,9
XANO Industri147,2596,23,5
Nordic Waterproofing70,585,13,1
Magnolia Bostad57,7580,53
Beijer Electronics30,874,72,7
AGES Industri94471,7
Elos Medtech68,7545,91,7
Kambi87,2537,51,4
Verisec122,528,11
Bong116,60,6

Jag tycker portföljen ser intressant ut och aktien kommer att agera komplement till min nuvarande portfölj. Om du vill se min portfölj kan du klicka här!

2) Gick med min nya investering över ett av mina uppsatta mål. Att ha 25 tkr per år i utdelningar!!! Gå gärna in och kika på min sammanställning genom att klicka här!

3) Är på riktigt smått ledsen att våra grabbar från #Pratapengar valt att lägga ner en otroligt uppskattad podd. Jag gillade verkligen podden, mest för att det kändes som att lyssna på två kompisar och få en form av bekräftelse i vardagen att våga stå på sig i sin strategi. Nu har allas vår Nicklas valt att podda vidare i egen regi och har du missat bjuder jag på det andra avsnittet nedan där Nicklas radar upp vanliga investeringsmisstag. Värt att lyssna på, alltid något att lära sig!

tisdag 26 december 2017

Har du vinterstädat i din portfölj?

Som så många andra inser jag att året snart är slut. Det är tid för reflektion och nya satsningar mot nya mål.
För min del har året bjudit på några förändringar i portföljen. Jag har insett att preferensaktier inte är något för mig för närvarande. De har en begränsad uppsida och en, för min del, på tok för stor nedsida givet dagens ränteläge. Nu kan man argumentera för att samma nedsida finns på aktiesidan givet ränteläget men jag tycker uppsidan ser mer attraktiv ut för rena aktier. Så ut gick Volati och Klövern.
Några snabba trades gjordes också i Kindred, Evolution Gaming och Dedicare som gav 1000 kr mer till portföljen. Nu gick det bra men jag kände på en gång i magen att det inte var rätt, så de fick snabbt lämna.

Nu till dagens ämne: Vinterstädning

Har du kvittat vinster och förluster?
Om du har aktier utanför ISK finns det goda möjligheter att kvitta en förlust eller vinst. Det kan göra att din skatt för nästkommande år blir lägre, eller om du vill passa på att byta till ett bolag utan att skatteeffekten blir för stor.

 Har du enskild firma? Visste du att du kan sätta av mer pengar till ett pensionssparande än vi "vanliga löntagare"? 
Se över din situation och se till att du får maximalt avdrag för pensionsavsättning, nu när staten har tagit bort all skattereduktion för oss andra! Du kan nämligen avsätta max 35% av din inkomst i näringsverksamheten (max 10 prisbasbelopp).

Sparar du i fonder? Se till att din fördelning fortfarande är korrekt.
Om du exempelvis vill ha 75% aktier och 25% räntor kan det efter något/några år se annorlunda ut beroende på marknadsutvecklingen. Se över portföljdelarna så att du inte tar mer/mindre risk än du vill!

Ta dig tiden att tänka över din aktiestrategi och om du är nöjd med din portfölj.
Är du nöjd med utvecklingen på din portfölj? Vad har gått bra/mindre bra? Kan det vara läge att växla ner på ett innehav för att växla upp ett annat? Kanske dags att ta in ett kompletterande innehav?

Har du några städtips att dela med dig av?

lördag 16 december 2017

Bitcoin, en bubbla?

Hallå igen!
För 10 dagar sen la jag upp ett inlägg med tre klipp som jag hoppas att den vetgirige faktiskt har lyssnat på. Jag gjorde det och fick ut en hel del, varpå jag såg detta klipp två dagar sen och fick en liten "Aha-upplevelse"En högst personlig reflektion kring hela denna hysteri tror jag har att göra med det globala ränteläget och folks törst efter avkastning. Det är någon form av FOMO (Fear of missing out) som har drabbat våra samhälle

"Fan, över 1000% avkastning på ett år, det vill jag också ha!"

Vet du vad en bitcoin ens är? Eller vad den används till? 

"Nä, inte riktigt, det är väl typ en valuta? Digitalt? Skitsamma, jag vill bara tjäna pengar. Man får ändå ingenting på bankkontot så jag är beredd att chansa".

I vilken värld kan man jämföra bankkonto där staten garanterar 950 tkr om banken skulle gå i konkurs med en kryptovaluta som ingen riktigt förstår sig på och som kan röra sig upp och ner 15-30% på ett dygn??? Jag tror på tekniken, efter att ha lyssnat på avsnitten. Det finns otroligt mycket potential, men som de sa "You wouldn't invest in Yahoo inte the 90's because you believed in the technology of the internet, right?"

Samma resonemang tycker jag mig känna igen för några år sen sen när ALLA skulle tjäna pengar på bostäder. 

"Det går inte att förlora. Det är en garanterad vinst. Får ändå ingen ränta på kontot"

Kolla bara vad som händer nu på bostadsmarknaden
Några av de professionella fastighetsbolagen har problem att sälja bostäder enligt plan. Bostäder i Sverige har gått ner 7,3% på 3 månaders basis (källa HOX publicerad 14/12-17). De som köpt bostad i spekulationssyfte sitter nu ofta med en osåld bostadsrätt som i bästa fall genererar +-0. Härnäst kommer också ett utökat amorteringskrav på belåning  som idag är 2% alternativt 1% som blir 2% alternativt 3% årligen på totala lånebeloppet. 

Jag tänker göra ett inlägg om amorteringskravet längre fram. Bra idé eller waste of time? 
Tyck gärna till!

Jag menar jag förstår alla pengak*ta personer som har kunnat satsa 10-50 tkr i bokningsavgift för att sen två år senare få en vinst på 1 Mkr utan att ens ha flyttat in. Det är klart att, när man hör dem återberätta, tänker FAN det där vill jag också men det tåget har dessvärre gått. Inte med det sagt att det inte är bra, jag tycker nämligen det är sanslöst att dessa spekulationsköpare har kunnat göra såhär och ställa sig i vägen för de som faktiskt vill och behöver en bostad. 


Var det bara jag som fick en HM-chock igår?? Passade på att sänka mitt GAV något med hela (läs ironi) 5 st aktier men man blir helt klart lite orolig när det kommer så få ljusglimtar från bolaget!

Hur agerade ni igår? Köpte/sålde eller satt still i båten?

onsdag 6 december 2017

Vill du lära dig mer om kryptovalutor och blockchain?


Det här ska ABSOLUT INTE ses som ett investeringsråd eller spegla min inställning till investering eller kryptovalutor men om du, som jag, gillar att förkovra dig fick jag genom Börspoddens nyhetsbrev tre intressanta poddavsnitt som helt hjälpte mig förstå blockchain bättre! Kan även rekommendera Betting on Bitcoin som finns på Netflix.